Makro Fiber Donatı

Makro Fiber Donatı Nedir?

makro sentetik fiber donatı

Makro fiber donatı, betonlarda birincil sentetik donatı olarak kullanılabilen; monofilament elyaf demetinden oluşur. Tamamen saf kopolimer polipropilen malzemesinden imal edilen yapısal taşıyıcı bir donatıdır. Beton karışımına eklenerek kullanılır, betonun mukavemetini ve dayanıklılığını artırarak etkin çatlak kontrolünü sağlar. Genel olarak köprüler, beton yollar, fabrika alanları, barajlar ve püskürtme beton gibi sahalarda kullanılır.

Makro Fiber Donatının Kullanım Alanları Nelerdir?

Makro sentetik fiber donatılar, beton karışımına eklenerek kullanılır. Betonun mukavemetini ve dayanıklılığını artırmanın yanında, çatlama ve rebound problemine karşı daha dirençli hale getirmeye yardımcı olur.  Kullanım alanları ise şu şekilde sıralanır; 

  • Yapısal beton: Makro donatılar bir çok inşaat alanlarında kullanmaya uygundur. Genel olarak saha betonlarında, kirişlerde, kolonlarda, döşemelerde ve diğer yük taşıyan yapılarda kullanılır. 
  • Kaldırım: Makro sentetik fiber donatılar,beton kaplamalarda kullanılabilmektedir. Makro fiber donatı, kaplamanın mukavemetini ve dayanıklılığını artırmasının yanında çatlama ve çukurlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. 
  • Püskürtme beton: Makro fiber donatı, madenler ve tüneller gibi püskürtme beton uygulamalarında kullanılabilmektedir. Püskürtme betonun yüzeye yapışmasını iyileştirir ve dayanıklılığını artırır. Aynı zamanda çelik hasır veya çelik tel donatı kullanımını da azaltır.

 

Teklif Formu

Süreç

Monza Fiber Beton

Magna voluptatum dolorem! Dolores! Sociosqu commodo nobis imperdiet lacinia? Magni! Felis, elementum nobis imperdiet lacinia nobis imperdiet lacinia.

01.

Proje Planlaması

Magina voluptatum doloriem! Dolores! Sociosqii commodiin nobis imperdiet lacinia? Magni! Felis, elementum.

02.

Tasarım ve İhtiyaçlar

Magina voluptatum doloriem! Dolores! Sociosqii commodiin nobis imperdiet lacinia? Magni! Felis, elementum.

03.

Uygulama

Magina voluptatum doloriem! Dolores! Sociosqii commodiin nobis imperdiet lacinia? Magni! Felis, elementum.

OneShot Makro Fiber Donatı’nın Avantajları Nelerdir?

Artan Güç Ve Dayanıklılık

OneShot Makro fiber donatının  en büyük avantajlarından biri betonun mukavemeti ve dayanıklılığını artırmasıdır. Çelik lifler veya diğer liflere alternatif olarak betonu güçlendirir, çatlama veya kırılma olasılığını azaltır. Bu da OneShot makro sentetik fiber donatı ile yapılan betonerme yapıların  aşınma ve yıpranmalara daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir.

Azaltılmış Çatlama

OneShot Makro fiber takviyeli betonun normal betona göre çatlama olasılığı daha düşüktür. Herhangi bir gerilmeyi beton boyunca eşit olarak dağıtmaya yardımcı olur, bu da çatlama olasılığını azaltmaktadır.

Artan Esneklik

Oneshot Makro fiber donatılı betonun bir diğer avantajı da normal betona göre daha esnek olmasıdır. OneShot makro sentetik fiber donatı, betonun esnekliğini artırmaya yardımcı olarak, stres altında doğacak herhangi bir çatlama olasılığını azaltır. Bu da köprüler veya yollar gibi harekete maruz kalabilecek binalar veya diğer yapılar için faydalıdır.

Taşıma Kolaylığı

Oneshot Makro fiber donatı, diğer donatılara kıyasla taşımacılık olarak daha kolaydır. Ürün çelikten daha hafif olduğu için taşıma maliyeti de eski nesil donatıya oranla daha uygundur. Bu sebeple kullanıcılara da maliyet avantajı sağlar.

Uygulama Kolaylığı

Özellikle püskürtme beton kullanılan sahalarda, Oneshot Makro fiber donatı kullanarak çelik hasır ihtiyacı azaltılabilir hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Bu çelik hasır ihtiyacının azalması, uygulamaya hız kazandırır. Oneshot Makro fiberin kullanımı çok kolay olmasına karşın, çelik hasırın uygulaması saatler sürebilir.

Güvenlik Avantajları

Oneshot Makro fiber donatı, püskürtme beton kullanılan sahalarda, çelik donatıya göre sekme-sıçrama durumlarında çok daha güvenlidir.

Oneshot Makro fiber donatı, yıllar sonra doğabilecek aşınmalarda çelik donatıya oranla çok daha güvenlidir. Normal çelik donatı yüzeyde görünür hale gelirse kazalara sebep olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

OneShot Makro Fiber Donatı, çelik tel gibi ürünlerin yerine kullanılabilen, betonun dayanıklılığını ve mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla üretilmiş bir elyaftır. Kılcal çatlaklar, rötre çatlakları gibi yüklemeye bağlı hasarların ilerlemesini önler. İşçilik nakliye ve zaman tasarrufu sağlayan yerli malı setifikalı makro sentetik lifler içeren bir elyaftır.

Dozaj:
OneShot Makro Sentetik Fiber Donatı’nın kullanımında uygun dozaj, projenin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Fakat, Genel olarak 2-10kg/m³ aralığında kullanılmaktadır.

Karışım:
Makro Fiber Donatı demetleri agrega bandına eklenir. Transmikser içerisinde betona eklenmesi halinde, karışımın süresi yüksek devirde en az 7 dakika olmamalıdır.

Uygulama:
OneShot Makro Sentetik Fiber Donatı saha koşulları dikkate alınarak hem mikserli hemde pompalı olarak dökülerek uygulanabilir. Bunun yanında, OneShot Makro Sentetik Fiber Donatı, betona püskürtme şeklinde yapılacak uygulamaların aderansını artırır. Böylece geri sekmeleri en aza indirgeyerek verimli ve ekonomik bir uygulama sunar.

OneShot Makro Fiber Donatı’nın yerli malı belgesi, CE belgesi gibi pek çok dokümanına bizler ile iletişime geçerek erişebilirsiniz.

Makro sentetik fiber beton, tipik olarak inşaat uygulamalarında kullanılan yapay liftir. Polimerlerden yapılırlar ve inşaatta kullanılan diğer fiber donatılara göre daha büyük bir çapa sahiptirler. Makro fiber donatılar, beton, asfalt ve diğer malzemeleri güçlendirmek için kullanılabilir. Artan mukavemet, geliştirilmiş dayanıklılık, kimyasallara ve hava koşullarına karşı direnç dahil olmak üzere diğer lif türlerine göre pek çok avantaj sunarlar.

Betonla çalışırken unutulmaması gereken birkaç şey bulunmaktadır. İlk olarak, betonun işlenebilirliğini çok fazla etkilememek için kullanılan lif miktarı dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. İkincisi, liflerin karışım boyunca eşit olarak dağıldığından emin olmak önemlidir. Son olarak, karışımdaki liflerin varlığını hesaba katmak için kürleme sürelerinin ayarlanması gerekebilir. Dozajlama, karışım ve uygulama hakkında detaylar için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Makro sentetik fiber donatıların popülaritesinin artmasının nedeni, malzemenin çok yönlülüğünden kaynaklanmaktadır. İyi bir özellik kombinasyonuna sahiptirler. Birçok malzemeden daha ucuzdur. Çeşitli teknikler kullanılarak üretilir. Bu faydalar, makro fiber donatınn doğasından ve yapısından kaynaklanmaktadır.. Makro sentetik fiber donatının başlıca avantajları, alkali direnci, nispeten yüksek 165 ˚C erime noktası ve malzemenin düşük maliyetidir.

Makro sentetik fiber donatı performansını kontrol eden diğer faktörler, lifler ve matris arasındaki bağın mukavemeti dahil olmak üzere betonarme ve matrisin fiziksel özellikleridir. Çevredeki çevre ile inertlikleri veya reaktiviteleri açısından lifin kimyasal özellikleri ve mekanik özellikler, aralarındaki kimyasal veya mekanik bağdan olabileceği veya olmayabileceği için lifin ve kompozitin bağlanma özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu önemlidir, çünkü makro sentetik fiber donatı takviye elemanı olarak kullanıldığında diğerlerinden daha kolay çekilir ve beton yapıların tokluğunu etkiler.

Poon et al. (2004), yüksek sıcaklığa maruz kalan makro sentetik fiber donatı takviyeli yüksek performanslı betonun basınç davranışını incelemiştir. Karışıma, farklı hacim fraksiyonlarına sahip çelik (çengel) ve polipropilen (19 mm uzunluk) elyaf kombinasyonu ilave edildi. Bu yazarlar, sentetik fiber donatı ısıtılmamış numuneler için betonun özgül tokluğunu ve basınç dayanımını biraz arttırdığı, ancak yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra basınç dayanımı ve tokluğun daha hızlı kaybına neden olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, makro sentetik fiber donatı ve çelik elyafın birlikte kullanımının, yalnızca çelik elyaf kullanımına kıyasla çok az fayda gösterdiğini belirtmişlerdir.

Makro fiber donatının çimentolu matristen dışarı çekme davranışı Singh ve diğerleri tarafından incelenmiştir. (2004). 50 mm uzunluğunda ve 1,25 x 0,2 mm dikdörtgen kesitli ince polipropilen şeritler kullanıldı. Gömülü uzunluktaki artışla birlikte sentetik fiber donatı aşınma etkisinin belirgin hale geldiği ve çekmenin sürtünmeli kayma bölgesindeki çekme yükünün artmasına neden olduğu sonucuna varmışlardır. Yazarlar, lif yüzeyinin mekanik girintisini uygularken, PP lifleri ile çimento matrisi arasındaki bağ kuvvetinin, optimum diş modifikasyonu seviyesi ile üç kat arttığı sonucuna varmışlardır.

Sukontasukkul et al. (2010), makro sentetik fiber donatı uygulaması yapılmış beton, yüksek sıcaklığa maruz kaldıktan sonra FRC’nin çatlak sonrası eğilme tepkisini ve tokluğunu değerlendirdi. Üç tip lifi araştırdılar; çelik, polipropilen ve polietilen, üç farklı hacim fraksiyonunda. Numuneler 400 ºC, 500 ºC ve 800 ºC olmak üzere üç farklı sıcaklığa maruz bırakıldı. Yazarlar, zirveden önce, tepkiye tamamen beton matrisin tepkisinin hakim olduğu sonucuna vardılar. FRC’nin zirve sonrası eğilme tepkisi iki faktörden etkilenmiştir: sıcaklık seviyesi ve FRC tipi. PP ve PE FRC için, elyafın buharlaşması nedeniyle, büyük yük sapma tepkileri gözlendi.

SRFC’nin durumu böyle değildi. PP FRC’nin yüksek sıcaklığına maruz kalmanın etkisi de Bayasi ve Al Dhaheri (2002) tarafından incelenmiştir. % 0,1 ila 0,3 arasında değişen farklı hacim fraksiyonunda 19 mm uzunluğunda fibrile PP elyaf içeren numuneler, farklı sürelerde farklı sıcaklıklara maruz bırakıldı. Yüksek sıcaklığa maruz kalmanın, PP fiber betonun nihai eğilme mukavemetine ve zirve sonrası eğilme mukavemetinin azalmasına neden olduğunu bulmuşlardır, bu, sıcaklık arttıkça ve süre arttıkça daha belirgin hale gelmiştir.

Betonun 3 genel çatlama problemi bulunmaktadır. Bunlar;
● Yüksek sıcaklık sebebiyle oluşan çatlama türü, betonun içi ile dışı arasındaki aşırı sıcaklık farkından kaynaklanır.
● Büzülme çatlakları: Hava ve nemden etkilenen beton paneller çok fazla su kaybeder ve ardından çatlaklar oluşur. Sıcaklık gerilimi ve büzülmenin üst üste binmesiyle birleştiğinde, beton çatlakları için önemli bir tehdit haline gelir. Bu tür çatlakların meydana gelmemesi için mümkün olan en kısa sürede önlenmeli ve zamanında müdahale edilmelidir.
● Yapısal çatlaklar. Genellikle uzun ve ince panellerin özelliklerinden ve düzensiz deformasyonundan kaynaklanır.

Daha detaylı bilgi için beton çatlamasını etkileyen faktörler makelemizi okuyabilirsiniz.

Makro sentetik fiber donatı uygulaması yapılmış çimentolu matristen dışarı çekme davranışı Singh ve diğerleri tarafından incelenmiştir. (2004). 50 mm uzunluğunda ve 1,25 x 0,2 mm dikdörtgen kesitli ince polipropilen şeritler kullanıldı. Gömülü uzunluktaki artışla birlikte lif aşınma etkisinin belirgin hale geldiği ve çekmenin sürtünmeli kayma bölgesindeki çekme yükünün artmasına neden olduğu sonucuna varmışlardır. Yazarlar, lif yüzeyinin mekanik girintisini uygularken, PP lifleri ile çimento matrisi arasındaki bağ kuvvetinin, optimum diş modifikasyonu seviyesi ile üç kat arttığı sonucuna varmışlardır.

Toutanji HA (1999), Makro Sentetik Fiber donatı takviyeli silika dumanlı genleştirici-çimento betonun özelliklerini değerlendirdi. 6 ile 51 mm arasında değişen uzunluktaki fibrile PP elyaflar, karışıma %0,1, 0,3 ve 0,5 hacim oranında ilave edildi. Yazar, %5 silika dumanının kullanılmasının, onarım malzemeleri ile eski alt tabakalar arasındaki bağ mukavemetini geliştirdiğini bulmuştur. Bağ mukavemetindeki artış oranı, SF içeriğinin %5’ten %10’a artmasıyla azalmıştır. Ancak PP elyaf kullanımı özellikle %10 silis dumanlı karışımlarda bağ mukavemetinde artışa neden olmuştur. Ayrıca, artan makro fiber donatı hacim oranı, elyaf takviyeli silika dumanı genleşmeli çimento betonunun tepe sonrası eğilme mukavemetinde bir iyileşme ile sonuçlanmıştır. Yazar ayrıca, PP elyaf ilavesinin, genleşmeli çimento betonunun klorür geçirgenliği üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğu sonucuna varmıştır.

● Gerektirmez, ürettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz makro sentetik fiber donatı, herhangi bir kuru çalkalama sertleştiricisi olmadan düzenli olarak kullanılmaktadır.

● Daha fazla bilgi için lütfen Whatsapp üzerinden iletişime geçin.

Asfalt betonunun farklı erime noktasının makro sentetik fiber donatı kullanımı üzerindeki etkisi ihmal edilebilir. PESF’nin erime noktası, polipropilen elyaftan bile daha yüksektir.

● Betona OneShot makro fiber donatı ilavesi, katı bir ilave süreci gerektirir. Normal şartlar altında makro fiber donatı ve beton ilave edildikten sonra karıştırma süresi 10 saniyeden 20 saniyeye çıkarılmalıdır. 

● Çakıl veya kum → makro fiber donatı → taş veya kum. Bu sayede makro sentetik fiber donatıların direkt olarak yüzeye eklenmesini engellemiş oluruz. 

Yine de genel proje kullanım bilgilerini kullanmanız yerine bizlerle Whatsapp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.

Doğru ürün ve doğru kullanımla birlikte topaklanma sorununun önüne geçebilirsiniz. Topaklanma probleminin en büyük sebeplerinden biri paketlemedir. Rulo halinde suda eriyebilen PVA filmlere sarılı olan Makro  Fiber donatı mükemmel karışım için en uygun şekilde paketlenir.

Makro fiber donatının hazırlanma sırasındaki talimatlara uyulması oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse; üretim süreci, ürünün kendisi, su içeriği standardı aşıyorsa topaklanma ihtimali oldukça yüksektir. Sorun, süre-işlem adımında ortaya çıkabilir. Önce su içeren çimentoyu eklerseniz, elyafın yapışma olasılığı daha yüksektir. Fakat, önce hammadde ekleyip, sonra kuru karıştırma adezyonu yaparsanız, sorun çözülecektir.

Çelik donatı, soğuk çekim çelik tel demetlerinden oluşur. Makro Sentetik Fiber donatı, polipropilen bazlı sentetik elyaftan oluşur. Makro Sentetik Fiber, asit ve alkali korozyona karşı dirençli olduğu için özellikle su ile teması olan yapılarda kullanımı daya uygundur. 

Uzun süreli dayanıklılık için Makro Sentetik Fiber daha iyi bir seçimdir. Ayrıca çelik tel donatının birim ağırlığı aynı hacimdeki sentetik fibere oranla 8 kat daha fazladır, dolayısıyla nakliye maliyetleri daha yüksektir.

Makro Sentetik Fiber donatının yurtiçi teslim süresi siparişinizin boyutuna göre değişkenlik gösterir. Fakat genellikle 10 tonu aşmayan siparişler 2 iş günü içerisinde elinize ulaşmış olur. Yurtdışı siparişleriniz için lütfen iletişime geçin.

Makro Sentetik Fiber Donatı üzerindeki kabartma desen sayesinde betona üst düzey bir tutunum sağlar. Sağladığı aderansla birlikte liflerin çalışma kapasitesi üst düzeye çıkar. Yapılan testler ve çalışmalar, Sentetik Fiberin doğru dozajlama ile kullanıldığında, çelik donatı ile aynı dayanımın sağlandığını gösteriyor. Makro Sentetik Fiber donatının çekme dayanım değerleri bu dayanımda büyük önem taşır.

Evet. Hem saha operasyonunda hem uygulama öncesi hesaplamalarda bizden teknik destek alabilirsiniz. Alanında uzman ekibimiz size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Makro Sentetik Fiber Donatı üzerindeki kabartma desen sayesinde betona üst düzey bir tutunum sağlar. Sağladığı aderansla birlikte liflerin çalışma kapasitesi üst düzeye çıkar. Yapılan testler ve çalışmalar, Sentetik Fiberin doğru dozajlama ile kullanıldığında, çelik donatı ile aynı dayanımın sağlandığını gösteriyor. Makro Sentetik Fiber donatının çekme dayanım değerleri bu dayanımda büyük önem taşır.

Makro sentetik fiber donatı ile çelik tel donatı, beton yapılarının dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak amacıyla kullanılan beton katkı malzemeleridir. Fakat, bu iki beton katkı türü arasında bazı farklar bulunmaktadır.

  • Malzeme Farklılığı: Makro sentetik fiber donatı, sentetik polimerlerden (örneğin polipropilen veya poliamid) üretilmektedir. Çelik tel donatı ise, elmas şekilli çelik telten üretilmektedir.

  • Mukavemet: Makro sentetik donatı, ince ve oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte hafif ve yüksek mukavemete sahiptir. Çelik tel donatı ise,  kalın, sert ve ağır bir yapıya sahiptir. 

  • Kullanım: Makro sentetik fiber donatı, beton yapılarının kırılganlığını azaltmak ve düşme riskini azaltmak amacıyla kullanılır. Bu nedenle, burada bazı kullanım alanlarında da farklılıklar görülebilmektedir.

Piyasada farklı özelliklere ve kaliteye sahip birçok makro sentetik donatılar bulunduğundan bu önemli bir sorudur. Makro sentetik fiber donatı testi, belirli bir dozaj ile enerji performansı elde etmek için bir kiriş veya plaka testi kullanılarak yapılabilmektedir.